Lijfrente.nl ☰ Menu

Lijfrente


Lijfrente.nl biedt informatie over lijfrente, banksparen en het kopen van een pensioen met een premieovereenkomst van de werkgever. In het verleden was het alleen mogelijk om een lijfrente onder te brengen bij een levensverzekeringmaatschappij, maar inmiddels is het ook mogelijk om een lijfrente onder te brengen bij een bank, een beleggingsinstelling of een beleggingsonderneming. Een lijfrente bij een bank wordt meestal aangeduid als een bancaire lijfrente of als banksparen. Voor een lijfrente bij een beleggingsinstelling of beleggingsonderneming gelden dezelfde fiscale voorwaarden als voor banksparen. In de opbouwfase zijn er geen fiscale verschillen tussen premies voor een lijfrente en premies voor banksparen, maar in de uitkeringsfase zijn er wel verschillen tussen een lijfrente bij een levensverzekeringmaatschappij en banksparen.

biedt tevens informatie over pensioensparen en over alternatieven voor bruto pensioensparen zoals sparen of beleggen met netto vermogen. De fiscale verschillen met deze alternatieven worden uitgebreid toegelicht. De financiële risico’s van overlijden en arbeidsongeschiktheid kunnen worden verzekerd via een overlijdensrisicoverzekering of een arbeidsongeschiktheidsverzekering.